Menu

 CorelDraw Fusion

hjg

Podpora grafických aplikací  

Práce s vektorovými předlohami dnes patří k běžným požadavkům na vyšívací software, a proto firma TAJIMA vývoj software směřuje k maximální možné podpoře ostatních grafických aplikací, jako je i CorelDRAW. Uživatel dnes nevyžaduje jen holý import křivky, ale předpokládá i převod ostatních parametrů nastavení křivek a objektů. Dále je vyžadována 100% kompatibilita s křivkami BEZIER a převod křivek tak, aby nedocházelo k deformacím křivky, a zachovala se tak křivka původní. Tajima tedy navázala úzkou spolupráci s firmou COREL, a tak vznikl nový nástroj pro CorelDRAW s názvem CorelDRAW Fusion, který umožňuje programovat vyšívací stroje s využitím grafické aplikace CorelDRAW. 

Corel DrawFusion je plug-in pro grafickou aplikaci Corel DRAW, pomocí kterého je možné sloučit vyšívací funkce z DG/ML a grafické funkce z CorelDRAW do jednoho produktu (Plug-in je obsažen ve všech úrovní produktové řady TAJIMA DG).  Grafické nástroje CorelDraw včetně nástrojů TAJIMA DG/ML v jednom okně a jedné aplikaci. Pomocí tohoto systému je možné automaticky konvertovat křivky dle zadaných parametrů na stehové segmenty a opačně. Výhodou jsou nejen širší možnosti importu a exportu, ale i možnost využití nástrojů z obou aplikací v jednom vzoru. DrawFusion plugin je obsažen přímo v instalaci CorelDraw verze 12 a vyšší.

CorelDRAW Fusion nabízí dvě varianty práce s vektorovou předlohou a to plně automatickou nebo manuální. Manuální varianta je tradiční import souboru s přenosem jednotlivých objektů. Programátor poté importovaným křivkám přiřadí stehové parametry, jako je sklon stehování, typ stehu, hustoty a další, podle následujícího modelu.

 

Běžný import křivky

 

Druhou variantou je využití plné funkcionality Corel Draw Fusion. V tomto případě uživatel pouze nastaví parametry stehové konverze a zvolí typ materiálu, na který bude vzor vyšíván. Software pak sám přiřadí objektům stehové parametry a vygeneruje stehový soubor pro stroj. Uživatel má samozřejmě i možnost případně doplnit nebo změnit jednotlivé vlastnosti vygenerovaných stehových segmentů, změnit typ stehu, hustoty a podobně pro libovolný objekt ve vzoru.  

 

Corel Draw Fusion PlugIn

 

Corel Technology Partner Alliance

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhledávání

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobce vyšívacích strojů. Orientuje se na vyšívací stroje, software, příslušenství a vývoj nových technologií s cílem....

Vyšívací softwérFirma PULSE Microsystems se zabývá vývojem software pro strojové vyšívání a související technologie jako je laser, flitrování, tamburování ...

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je světovým leaderem v oblasti laserových zařízení pro řezání a gravírování textilních materiálů, speciálních mostových laserů...

Nahoru