Menu

 Tajima DG ArtistPlus

hjg

Vyšívací software - úroveň Expert  

Artist Plus je úroveň software určena především pro uživatele s velkými zkušenostmi v oblasti programování vyšívacích strojů. Poskytuje jim všechny grafické nástroje pro tvorbu složitých vzorů včetně možnosti využití speciální stehových efektů. Kromě rozšířené funkcionality nabízí veškerou dostupnou funkcionalitu úrovně ILLUSTRATOR EXTREME a nižších. Software je multijazyčný a je samozřejmě dodávaný i v české jazykové mutaci.

 

Nástroje

CorelDraw Fusion

Corel DrawFusion je plug-in pro grafickou aplikaci Corel DRAW, pomocí kterého je možné sloučit vyšívací funkce z DG/ML a grafické funkce z CorelDRAW do jednoho produktu (Plug-in je obsažen ve všech úrovní produktové řady TAJIMA DG).  Grafické nástroje CorelDraw včetně nástrojů TAJIMA DG/ML v jednom okně a jedné aplikaci). Pomocí tohoto systému je možné automaticky konvertovat křivky dle zadaných parametrů na stehové segmenty a opačně. Výhodou jsou nejen širší možnosti importu a exportu, ale i možnost využití nástrojů z obou aplikací v jednom vzoru. Bližší informace CorelDraw Fusion

 

Stehové efekty

Automatické Přesahy

Funkce automatických přesahů je neocenitelným pomocníkem při programování dělených saténových objektů, kde se jedna křivka dělí na několik samostatných části. Objekt může být samozřejmě rozdělen na několik samostatných částí pomocí virtuálních dělících linek. Pokud je aktivována funkce automatických přesahů, software sám vyhodnocuje problematická místa a vytváří automatické stehové přesahy, aby nedocházelo k tvorbě mezer při stažení materiálu v místě stehování. 

 

 

Editor plastických výplní

Editor plastických výplní

Editor plastických výplní slouží pro tvorbu, editaci a správu systémových plastických výplní. V nižších úrovních software TAJIMA DG obsahuje předdefinované styly plastických výplní, v úrovni ARTIST PLUS je možné tyto výplně editovat případně vytvářet vlastní.

 

Radiální Výplň

Nástroj radiálních výplní umožňuje vytvářet objekty se speciálním efektem tak, že stehy vychází od nastaveného středu směrem ven a rotují po obvodu objektu.

 

Profily hustot

Profily Hustot

Pomocí nastavených profilů hustot lze vytvářet objekty s variabilní hustotou. Hustota může generována vzestupně, sestupně, případně s vypouklým (konvexním) nebo vydutým (konkávním) efektem. V případě kombinace dvou objektů s různým odstínem použité výplně lze vytvářet zajímavé efekty s barevnými přechody.

  

 

 

Pulse Cloud

Pulse Cloud

Vyhledávání

Vyšívací stroje TajimaTAJIMA je Japonský výrobce vyšívacích strojů. Orientuje se na vyšívací stroje, software, příslušenství a vývoj nových technologií s cílem....

Vyšívací softwérFirma PULSE Microsystems se zabývá vývojem software pro strojové vyšívání a související technologie jako je laser, flitrování, tamburování ...

Laserové stroje SeitSEIT elettronica je světovým leaderem v oblasti laserových zařízení pro řezání a gravírování textilních materiálů, speciálních mostových laserů...

Nahoru